Alle mensenrechten verdedigen, graag

{$items.title}

Naar aanleiding van het seksueel geweld en grensoverschrijdende gedrag tegen vrouwen op oudejaarsnacht in Keulen, ondertekende Femma mee het volgende opiniestuk van Vluchtenlingenwerk Vlaanderen. Het verscheen vandaag in De Morgen.

Terecht toont iedereen zich verontwaardigd over het seksueel geweld en grensoverschrijdende gedrag tegen vrouwen op oudejaarsnacht in Keulen. Sindsdien regent het reacties met voorstellen voor aanpak en preventie. De feiten in Keulen moeten in alle eerlijkheid en openheid worden onderzocht en veroordeeld: al wie de wet overtrad, moet correct worden gestraft, ongeacht wie de daders zijn. Daarvoor zijn transparante en goed functionerende ordediensten nodig.

Wat we niet willen, is dat dit geweld wordt herleid tot één cultuur, een cultuur die zogenaamd eigen is aan asielzoekers (en nieuwkomers in het algemeen), en die 'ons' vreemd zou zijn. Dat verhaal klopt niet. En het stigmatiseert hele groepen mensen.

Seksueel geweld op vrouwen is niet iets van elders, het is in elke samenleving een wijdverspreid probleem. De Belgische cijfers liegen er niet om: dagelijks melden 8 vrouwen een verkrachting. Wie weet dat zo'n 90 procent van de slachtoffers een feit niet eens meldt, komt uit op de ontstellende rekensom van zo'n 80 verkrachtingen per dag. In 2014 registreerde ons land bijna 40.000 klachten voor partnergeweld.

 

Actieplan Sleurs

Keulen maakt voor de zoveelste keer pijnlijk duidelijk dat er dringend werk moet worden gemaakt van preventie van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. We hopen daarom dat het actieplan dat federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs (N-VA) in december lanceerde, effectief werk zal maken van de bestrijding van elke vorm van gendergerelateerd en seksueel geweld.

Het is uiterst belangrijk dat dit gebeurt. Als vrouwen en mensenrechtenactivisten staan we daar op, want vrouwen hebben rechten. Mensenrechten.

Na Keulen komen ook andere voorstellen op tafel. Zo wil men het asielbeleid verstrengen, om dergelijke voorvallen in de toekomst te vermijden. Maar elke asielzoeker en vluchteling is nu al verplicht om onze wetten en regels na te leven. Vluchtelingen als groep viseren, is een selectieve aanpak die alle mensen op de vlucht als 'gevaarlijk' en 'problematisch' zal stigmatiseren en de angst voor nieuwkomers in onze samenleving zal versterken. Die aanpak suggereert dat geweld tegen vrouwen een zaak is waar vluchtelingen een patent op hebben. Die suggestie is problematisch en ronduit verkeerd.

Als vrouwen en mensenrechtenactivisten vinden we het essentieel hier op te wijzen. Vluchtelingen zijn mannen, vrouwen en kinderen met rechten. Mensenrechten.

Woorden wekken, voorbeelden strekken. Zich consequent beroepen op de universele waarden betekent strijden tegen seksisme en geweld tegen vrouwen, evenals mensen op de vlucht beschermen tegen oorlog, geweld en vervolging en een beleid voeren dat niet de angst voedt, maar de vrijheid en veiligheid van elke burger vooropstelt en inzetten op kwaliteitsvolle asielopvang en integratie na erkenning als vluchteling.

Na de recente terreurdaden in Europa bleek een fikse stijging van het nationale defensiebudget mogelijk. Een gelijkaardig engagement moet mogelijk zijn voor zo'n consequente politiek. Omdat alle mensenrechten even belangrijk zijn.

Hieraan verzaken is zowel slachtoffers van seksueel geweld als vluchtelingen oneer aandoen.

Reacties

Kathleen Serroyen schreef

Ik kan de strekking van dit artikel zeker volgen en ben blij met al deze aandacht van deze oude problematiek. Toch even een nuancering, er is wel een verschil in culturen en er zijn inderdaad culturen waarin het 'macho' gedrag van mannen naar vrouwen toe en het misprijzen van de holebi gemeenschap nog veel meer openlijk wordt geaccepteerd dan in onze westerse samenlevingen en dat moet ook worden erkend. Annemie Struyf zei het duidelijk tijdens een aflevering van de 'De Afspraak' op Canvas : ..."vrouwen in Afghanistan zijn niets waard, ze zijn het bezit van de man en zijn nog minder waard dan een hond..." Vrouwen die vluchten zijn ook blijkbaar geviseerd door mannelijke vluchtelingen, er zijn nu rapporten hierover beschikbaar dat ze slachtoffer zijn geworden van aanrandingen en verkrachtingen. Denk ook aan de documentaire 'Femme de la rue' van de Rits-studente Sofie Peeters die hiermee seksisme bij allochtone mannen onder de aandacht brengt. Dit is een realiteit die ikzelf jammer genoeg dagelijks ook meer en meer ervaar als ik pendel tussen trein , metro naar mijn bureau in Brussel centrum en Brussel Noord. Het is m.i. geen uiting van racisme , het is de vinger op de wonde leggen. Staatssecretaris Theo Francken is zich hiervan ook bewust en neemt ondertussen bijkomende maatregelen. Ik vrees echter dat dit niet voldoende zal zijn. Ik vermoed dat vrouwen zelf duidelijker en consequent op straat zullen moeten tonen dat ze met dergelijk gedrag niet gediend zijn. Het sissen tussen de tanden, het rakelings passeren, het ongevraagd vast nemen van uw arm.... Ikzelf zeg dat ik dit niet OK vind en reageer nu ook, toon het dat ik dit niet wil, en dit kan zonder agressie uit te lokken. Het is m.i. naïef om te denken dat de nieuwkomers en de allochtonen die hier al langer wonen zich snel zullen aanpassen....Integratie betekent respect hebben voor de ontvangende cultuur en zich aanpassen, ik denk niet dat dit (makkelijk) lukt. Kijk naar de 2° en 3° generatie migranten, hoeveel problemen dat nog stelt. Ik praat hiermee geenszins autochtone mannen goed , ik ben ervan overtuigd dat we veel niet weten !

Reageer