8 maart: internationale vrouwendag

{$items.title}

Naar aanleiding van de internationale vrouwendag zet de vrouwenbeweging in Vlaanderen en Brussel tal van initiatieven op. Femma doet mee. Gelijke rechten voor vrouwen en mannen blijft een belangrijke maatschappelijke uitdaging en een kernopdracht van Femma. We staan stil bij het ontstaan en de ‘waarom’ van de internationale vrouwendag en zetten enkele concrete initiatieven en acties in de kijker. Kwestie dat jij deze dag niet zomaar laat passeren en misschien aan iets meedoet.

Waarom?

Op 8 maart 1908 legden vrouwen in de textielindustrie in New York voor het eerst het werk neer. Ze staakten voor een achturige werkdag, voor betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht. Deze staking betekende het begin van emancipatie van vrouwen en strijd tegen vrouwendiscriminatie. Sindsdien ‘vieren’ vrouwen op vele plaatsen in de wereld, elk jaar opnieuw 8 maart. We vieren de verworven rechten en zetten  de gemeenschappelijke strijdpunten van vrouwen in de verf. In 2015 plaatsten wereldleiders gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes centraal op de agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Het thema van de internationale vrouwendag 2017 focust op ‘Vrouwen in de veranderende wereld van werk: planeet 50-50 in 2030’. De veranderingen op vlak van werk (globalisering, technologische- en digitale ontwikkelingen,...) hebben grote gevolgen voor vrouwen. Het dossier van Femma combinatie betaalde en onbetaalde arbeid sluit hier naadloos bij aan.

Enkele feiten en cijfers over vrouwen:

  • Vrouwen vormen 50% van de wereldbevolking.
  • Vrouwen doen 66% van al het werk.
  • Vrouwen verdienen 10% van het wereldinkomen.
  • Vrouwen hebben 1% van alle bezittingen.
  • Van alle regeringsleiders op de wereld is 5% vrouw.
  • Van alle armen op de wereld is 75% vrouw.
  • Van alle analfabeten op de wereld is 66% vrouw.
  • Van alle vluchtelingen op de wereld is 75% vrouw.
  • In België verdienen vrouwen gemiddeld 20% minder dan mannen.
Wat (is er) te doen?

Vlaams-Brabantse vrouwendag op zondag 5 maart in het Provinciehuis in Leuven van 12.00 tot 18.00 uur.  Een dag door, voor en over vrouwen met ontmoetingen, uitwisseling, discussies, presentaties, workshops, een theater of wandeling en nog veel meer. Ontdek wat er te beleven valt op www.vlaamsbrabant.be/vrouwendag. Schrijf je in via deze site en teken eventueel in op het gratis busvervoer.

Femma organiseert i.s.m. provincie West-Vlaanderen, Stad Roeselare en andere partners de ‘Internationale Vrouwenstraat’ in Roeselare op zondag 5 maart  in en rond de pop-up Carrefour op het Stationsplein tussen 14.00 en 18 uur. Op het programma o.a. wensen voor vrouwen wereldwijd schrijven in het internationale vriendenboek, ondertekenen van het feministisch pamflet van Heleen Debruyne, pussy hats breien, dans, gesprek, optredens, kinderanimatie, tentoonstelling, ... Meer info en een uitgebreid programma via www.west-vlaanderen.be/wereldhuis of facebook: www.facebook.com/wereldhuiswvl.

In Antwerpen gaat er rond de Internationale Vrouwendag in Atlas een interessante ontmoetingsavond door met 60 vrouwen die hier al langer wonen of hier geboren zijn. Deze vrouwen met verschillende achtergronden gaan op diverse levensdomeinen op zoek naar overeenkomsten. Geïnteresseerde Femmavrouwen mogen contact opnemen met joke.vandeneynde@femma.be. Eveneens in Atlas loopt er van 6 februari tot 24 mei een Expo over gender en beeldvorming onder de titel ‘Stereotypen, zo passé’. Meer info: www.atlas-antwerpen.be/nl/agenda.

In meer dan dertig landen, waaronder België, gaan vrouwen én mannen op 8 maart fysiek of virtueel in staking onder de noemer “International Women’s Strike”. Met deze actie protesteren we tegen het huidige sociale, wettelijke, economische, politieke, fysieke, seksuele, morele en verbale geweld tegen vrouwen wereldwijd, van Trump tot IS, van religieuze leiders tot vrouwonvriendelijke politici, van Noord tot Zuid. Onder het motto ‘solidarity is our weapon’ steken we – samen met vele mannen – de hand uit naar onze zusters wereldwijd. Je kan op verschillende manieren meedoen: (deeltijds) staken, zwarte kleren dragen, betogen, een out of office-reply met duidelijke 8 maart boodschap installeren, ... Meer info: www.facebook.com/events/644185865706013

De Wereldvrouwenmars passeert op zaterdag 4 maart om 12.45 uur aan het Muntplein in Brussel. In België klaagt de Wereldvrouwenmars het regeringsbeleid aan dat onze sociale zekerheid wil ontmantelen (en het hele systeem van sociale bescherming). Meer info op www.marchemondialedesfemmes.be

Uiteraard zijn er nog vele andere initiatieven, misschien zelfs in je eigen gemeente. Surf daarom naar de website van je gemeente of google op ‘internationale vrouwendag 2017’.
We vieren én strijden voort!

Reageer