Blog

Je bent niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt

Je bent niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt

Deze titel is een bekend citaat uit ‘De tweede sekse’ (1949) van de Franse filosofe en schrijfster Simone De Beauvoir. Ze schrijft dat de verschillen tussen man en vrouw niet natuurlijk zijn: ze zijn het resultaat van de opvoeding en de maatschappelijke context. Volgens haar was er niet zoiets als een vrouwelijke aard en daaruit voortvloeiende specifieke vrouwelijke taken in het leven. Vandaar:

‘Je bent niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt’.

Dat betekent ook dat verandering of meer gendergelijkheid  mogelijk is. Met deze belangrijke inzichten inspireerde Simone De Beauvoir de tweede feministische golf.

Lees het artikel

Sisterhood door de ogen van Nicolientje

Sisterhood door de ogen van Nicolientje

Heel even dacht ik, het hoeft niet meer. Femma medewerksters werken 30 uur nu en hebben geen tijd meer voor de blog van Nicolientje. Maar nee hoor, hier ben ik weer en zo is het goed.

Het thema van het magazine deze maand, Sisterhood, is niet zo’n makkelijke opgave. Ja, ik weet het wel! Ik ben al jaren lid van Femma en maak dus deel van een Sisterhood. Groot gezien dan. Maar wat kan ik daar nog meer over vertellen?

Lees het artikel

Maria Hoofd zette zich in voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen

Maria Hoofd zette zich in voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen

Maria had en heeft nog steeds een helicopterview. Ze heeft inzicht in het verleden  en in de samenleving van vandaag en zoekt aanknopingspunten voor de toekomst. Zelf was/is ze niet te beroerd om haar handen uit de mouwen te steken, een periode als beroepskracht, veel langer als vrijwilliger. Ze doet dit gedreven door een sterk rechtvaardigheidsgevoel (‘de structurele machtsongelijkheid tussen vrouwen en mannen wegwerken’) en een heel groot hart voor andere mensen. Haar christelijk geloof inspireert haar.

Lees het artikel

Toneel-zangavond Brood en Rozen voor iedereen

Toneel-zangavond Brood en Rozen voor iedereen

Iedereen is welkom op 22 maart voor een toneel-zangavond in zaal “Kartouchke” in Emelgem. Dit wordt georganiseerd door het zingevingsteam van West-Vlaanderen. De groep “de illustratie” met Mong Rosseel verweeft toneel met zang en een orkest tot een gezellige voorstelling.
De thema’s armoede en onrechtvaardigheid komen aan bod en de opbrengst van deze avond gaat naar een project in dit kader.
Wie zin heeft kan na de voorstelling nog napraten bij een glaasje.

Lees het artikel