Direction De Praktische School vzw

Raad van bestuur

In de raad van bestuur van de Praktische School zetelen:

  • Eva Brumagne (voorzitster)
  • Greet De Ceukelaire
  • San Cooreman
  • Anne Spruyt
  • Marie-Jeanne Hendrickx
  • Kathleen Ghysels
  • Geert Wittock