Schelle Petrus en Paulus

 

Femma Schelle Sint Petrus en Paulus

 

Schelle Petrus en Paulus

SCHELLE
Marlyne Reyniers
marlynereyniers@gmail.com
Tel. 03 844 41 34
Mobile 0486 29 16 20
Visit our site.
Visit our Facebook page

Would you like more information about the activities of this group? Call or email the contactperon for more information. You can find the contact information on this page.
Search an activity in the region

Who is who

Coördinatie

Marlyne Reyniers
marlynereyniers@gmail.com

Ik ben coördinator samen met Liesbeth. Ik sta in voor de organisatie van de koopjesmarkt en het jaarlijks ontbijt.

 

Liesbeth De Keyser
keyser.liesbeth@gmail.com


Ik ben coördinator samen met Marlyne. Ik sta in voor administratie van de activiteiten.

 

KERN Team

Liliane Dirckx
lili.dirckx@skynet.be

Ik ben afgevaardigde in de Beheerraad van het Parochiaal Centrum De Mouterij.

Maria Reyniers
reyniersmaria@gmail.com

Ik sta in voor de ledenadministratie, ik werk mee in de groepjes culinair en creatief. Ik help eveneens bij de tai-chi.

 

Frie Scholiers
scholiers.frie@gmail.com

Ik behoor bij het groepje beweging (wandelen, tai-chi, dansen), volg de wandelblog op op de website en vertegenwoordig onze femma bij Ivebic (de cultuurraad Schelle-Hemiksem).

Joke Selderslaghs
joke.selderslaghs@hotmail.com

Ik sta mee in voor de organisatie van het groepje beweging.

Lea Van de  Vreken
leavandevreken@gmail.com

Ik geef mee algemene ondersteuning in onze femma-groep. Daarnaast ben ik back-up voor de cultuurraad en ben ik een aanspreekpunt voor de koopjesmarkt.

Maria Van Den Wijngaert
 

Ik sta eveneens mee in voor de algemene ondersteuning van onze femma-groep.

 

Magda Van Dyck
fonny.serrien@scarlet.be

Ik ben afgevaardigde in de parochieraad. Daarnaast verleen ik ook algemene steun aan onze groep en ben ik ook een aanspreekpunt voor de koopjesmarkt.

Chris Van Dyck
vandyck.c@gmail.com

Ik ben de financieel verantwoordelijke en behoor ook bij het groepje culinair.

/

Privacyverklaring

Onze plaatselijke Femmagroep bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsluiten van je lidmaatschap (naam en adres, geboortedatum, contactgegevens). Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde databank van Femma vzw, Urbain Britsierslaan 5 te 1030 Brussel. Op basis van deze databank kunnen Excellijsten getrokken worden om de vrijwilligers toe te laten de plaatselijke werking te organiseren. De gegevens worden tot maximum 5 jaar na het stoppen van je lidmaatschap bewaard.

Neem je als niet-lid deel aan onze activiteiten, dan nemen we je gegevens op in een beveiligde deelnemerslijst en verwijderen we deze gegevens zo snel mogelijk na de activiteit.

Ben je geïnteresseerd in onze werking en gaf je je uitdrukkelijke toestemming om op de hoogte gehouden te worden? Ook dan bewaren we je gegevens in een apart, beveiligd bestand tot maximum 5  jaar nadat je je toestemming gaf.

Je gegevens worden enkel gebruikt om de plaatselijke Femmawerking te kunnen organiseren: administratie, communicatie, uitnodigingen, praktische info, promotie, een eventuele extra afgesloten verzekering, enz. Wij geven geen gegevens door aan externen.

Als je je gegevens wil inkijken, verbeteren of intrekken, kan dit steeds via mail aan leden@femma.be (Femma vzw) of via jouw plaatselijke Femmagroep.  Je vindt de contactgegevens op deze pagina.

Onze plaatselijke Femmagroep verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.